4 other people named Merkhat Bektassov found on OK