1 other person named Galina Toktalieva found on OK