Page information Yana is available to authorized users only.
Status
26 Sept 2012
29 years old, 01 05 1991, Russia
Keng dunyoni bilding kulba, bolding abgor bolding telba qilolmading bir bor tavba yana nechun sevmoqdasan.Sanab chiqding tunda yuldiz tinchimading kecha kunduz,bir yurakda otmading ildiz yana nechun sevmoqdasan. Aytchi.
Log in or sign up to add a comment