1 other person named Anastasia Nemaeva found on OK