5 Apr 2009
Mogesalmebit, yvela migriauls! es grupa sheiqmna im miznit rom gaaertianos yvela migriauli da xeli sheuwyos am gvari warmomadgenlebis daaxlovebas #новости
Show more
About group
am grupis danishnuleba aris gaaertianos yvela migriauli, romelic cxovrobs saqartveloshi da mis farglebs garet...
Administrator: