MERYEM UZERLI

MERYEM UZERLI
Karine Hovsepyan
Karine Hovsepyan
added a photo to the album Merem Uzerli (xyurrem)
5 Jun 2015
Karine Hovsepyan
1 Jul 2013
2013 year............ The Best actress in the Stambul Meryem Sahra Uzerli
Polly ✿
added 2 photos to the album hiurem sulltan
26 May 2013
А скільки серій всього в серіалі?
Karine Hovsepyan
24 Dec 2012
velikolepni vek xyurrem xatun
Show more