⚡ Премьера! ⚡ "Сиртс ктам"
Սիրելիներս, Արամ Ասատրյանի 70 ամյակի կապակցությամբ, ձեզ եմ ներկայացնում Գուսանի երգացանկից մի երգ
⚡ Премьера! ⚡ "Ереви"
https://youtu.be/0q3UJz54EJQ
⚡ Премьера! ⚡ "Вонц ем узум"
Շնորհավո՛ր ձեր տոնը, սիրելի՛ փոքրիկներ
⚡ Премьера! ⚡ "Ари, ари"
03:14
⚡️ Premiere ⚡️ «Քեֆս միլիոն ա», «Շնորհավոր» REMIX
https://youtu.be/TCJ58WUSmPU
Show more