Кыргыздын чыгармачылык байлыгы

Кыргыздын чыгармачылык байлыгы

БУЛУТТАР Булуттар түрмөктөшүп түрүлүшүп, Бирде жай, бирде күлүк жүгүрүшүп. Жеңил го зор көлөмү болгон менен, Жел менен кошо жөнөйт сүрүлүшүп. Кээ бирде кабак бүркөп күрүлдөтүп, Тарсылдап асман жерди дирилдетип. Кетесиң анан тарап туш туш жакка, Артыңан күн чыгарып күлүңдөтүп. Калдайган караанынан булуттардын, Көргөнсүйм капилеттен унутканым. Кайдыгер күн кечирип жүргөндөймүн, Куйкалап ичим күйүп, сыртым жалын. 24.10.20 ТТ
Аалам баткан жүрөгүмдүн төрүнөн, Оорун алсаң сүйүнүчтөн төгүлөм. Оолактасаң башты силкип көз салбай, Оюм онго, санаам санга бөлүнөм! Күтүп жүрүп,келээримде чанбагын, Күйүттөрдүн күйүтүнө салбагын. Күлгүн өмүр өтө электе кош айтып, Күнүм, айым күлкүң мага арнаган!!! 25.10.20 ТТ
Сагынганым алыстан сезесиңби? Сары гүлүн санаанын тересинби? Сапырылган ойлорду топтоп алып, Садагасы бир күнү келесиңби? Же болбосо келээрим күтөсүңбү? Азабына арзуунун түтөсүңбү? Жолум карап, зарыгып таңда кечте, Үмүтүңдү үшкүрүп үзөсүңбү? Жан дүйнөңдө жабыркап жүрөсүңбү? Жапа чегип суз өмүр сүрөсүңбү? Жалгызсырап жүрсөң да көп ичинде, Жаным мени сен дагы сүйөсүңбү? 14.06.2020 ТТ
Изденүү, күтүү жана көксөө, Толбоду сезимимдин жери бөксө. Садагам мен деп билгин сезиминде, Көнөктөп көз жаш сындуу жамгыр төксө. Сагынуу, эңсөө жана куса, Жашыдым, буулуктум болуп ыза. Ансайын ок атып, жебе сайып, Тагдырым жүрөгүмдү кылды бута. Баш ийбей, өжөрлөнүп, моюн сунбай, Сени издеп сезилсе да секунд жылдай. Баратам эрегишип жашоо менен, Бир туруп, бир жыгылып бирок сынбай!!! Бир туруп, бир жыгылып бирок сынбай!!! 21.06.2020 ТТ Токтогул.
Издейм сени булбул куштун үнүнөн, Издейм сени тоонун жыттуу гүлүнөн. Издейм сени шыңгырынан булактын, Издейм сени аруу,таза сүйүүдөн. Издейм сени канатынан булуттун, Издейм сени мөлтүрүнөн тунуктун. Издейм сени тамчысынан нөшөрдүн, Издейм сени тереңинен кудуктун. Издейм сени саптарынан ырлардын, Издейм сени кумарынан жыргалдын. Издейм сени көкүрөктө катылган, Издейм сени санаасынан сырлардын. Издейм сени шүүдүрүмдү аралап, Издейм сени жүрөгүмдү жаралап. Издейм сени издеп келем таба албай, Изд
Сезимдердин селдей күчтүү ташкыны, Бууракандап бир убакта таштыбы? Ошол жаштык, ошол кырчын убактан, Өзгөрүлдүм билбейм жаман-жакшыбы? Кыялдарды кылып алып күлүк ат, Кылыктанган кыздын сүйүп жүзүн ак. Кайгы, капа билбей турмуш азабын, Байоо экен, баалуу экен бала чак. Ой жүгүртүп бүгүн артка карасам, Опурай ээ картайгансып баратам. Отуз жаштын басып өтүп белесин. Омуроолоп кырктан оорун талашам. Алмаштырды кара чачты ак кылып, Абайлабай мезгил барат бат жылып. Аттиң арман, аздыгын ай жаштыкты
Начар азыр абалың Кайдыгерлик, кайдыгерлик кайдыгерлик. Жемкорлордун айынан кайгы жедик. Улуу көчтү улаган эл ичинде, Улап кетээр учугун барбы дедик. Темселедик, кыдырдык дүйнө жүзүн, Артып алып моюнга үймө жүгүн. Балдарыбыз чоңоюп ата-энесиз, Мусаапырдын бейнесин кийди бүгүн. Калпты чынга каратып жалгаштырдык, Пикет, митинг ай сайын кармаш кылдык. Өлкөлөр да өнүккөн жасай алгыс, Министирди байпактай алмаштырдык. Акча менен маселе чечип калдык, Тааныш барбы? Кызматта дешип калдык. Жең ичинен
Жүзү жарык, маңдайынан нур чачкан, Жүрөгү ак, ичке сүйүү сыр каткан. Жарым болчу ак жоолугу башында, Жакшына уул, жаркылдаган кыз тапкан. Болчу шерик өмүрүмө бүтүндөй, Бөпөлөйүн колумдан эч түшүрбөй. Баштап алып сен жөнүндө поэма, Жазып өтөм өмүр бою бүтүрбөй. Болосуңбу мага сүйгөн колукту, Унуткарып бойдокчулук жорукту. Болчу жарым урмат, сыйга татыган, Бекем байлап апам салган жоолукту. 16.03.20 ТТ
Show more

About group

Кыргызча: баяндама, табышмак, макал-лакап, учкул сөздөрү. Кыргыз ак баталары, жазуучулары, каада-салттары, ырлары, эл оюндары. Кыргызча аңгемелер, дилбаяндар, жомоктор.
Phone number:
89500413753
Address:
Новоизмайловский проспект, Saint Petersburg, Russia