UA.KG - ЖАҢЫЛЫКТАР
UA.KG - ЖАҢЫЛЫКТАР
. The group cover has been changed
14 Feb 2020
Show more
About group
UA.KG — Кыргызстандагы жаңы маалымат булагы. Учурда технология өнүктү, коом өзгөрдү, классикалык журналистика менен катар эле жарандык журналистика күч алды. Азыр колунда мобилдик аппараты бар ар бир адам жаңылык жаратуучу жана таратуучу. Анткени менен ошол миңдеген жөнөкөй жарандар турмушта өздөрү кездешкен гана окуяларды чагылыдырып, тарата алышат. Ал эми биздин UA.KG — маалыматтык-аналитикалык мультимедия порталы - башкалардан айырмаланып, өлкөдөгү расмий маалымат булактарына таянуу менен ар кандай кабарларды башкалардан ыкчам, ынанымду, көзкарандысыз жана объективдүү маалымат менен камсыз кылууну максат кылган.
Phone number:
+996776626594
Address:
Bishkek, Kyrgyzstan