ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added December 23 2013 at 00:21
¹⁸ Դու անտեսեցիր ինձ, - ասում է Տէրը. - քո ճանապարհներն ու քո ընթա՛ցքը քեզ հասցրին այդ ամէնը։ Դա է քո չարութիւնը, ինչպէս եւ դառնութիւնը, որ հասաւ սրտիդ»։ (Եր 4:18)²¹ «Լսեցէ՛ք այս բանը, յիմա՛ր եւ անմի՛տ ժողովուրդ, որ աչքեր ունէք, բայց չէք տեսնում, ականջներ ունէք բայց չէք լսում։ (Եր 5:21)²⁰ Դրա համար էլ այսպէս է ասում Տէրը. «Եթէ նորից դարձի գաս,քեզ կը պատսպարեմ, եւ իմ աչքի առաջ կ՚ապրես (Եր 15:20)¹ Մի՞թէ Տիրոջ ձեռքն անկարող է փրկել, կամ նա ծանրացրել է իր ականջը, որ չլսի. ² ո՛չ, ձեր մեղքերն են պատնէ
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added December 19 2013 at 13:46
Հիսուս մեծ գին է վճարել իմ և քեզ համար: Նա իր անգին արյունով է վաստակել իմ և քո երջանիկ լինելու իրավունքը:
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added December 14 2013 at 21:33
Մի´ ապրիր Քրիստոսից հեռու, մի´ հետաձգիր քո ապաշխարությունը և Աստծո հետ մտերմությունը. ժամանակը շատ կարճ է, այս աշխարհն էլ` շատ չար... Ի՞նչ իմանաս, թե վաղը ինչ է լինելու քեզ հետ...
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added December 14 2013 at 16:59
⁵ Յիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ կենաց հացը. ով դէպի ինձ գայ, քաղց չի զգայ, եւ ով ինձ հաւատայ, երբեք չի ծարաւի։ (Յհ 6:35)
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added December 14 2013 at 15:37
⁹ Ահա պատուիրում եմ քեզ, զօրացի՛ր եւ արիացի՛ր, մի՛ վախեցիր եւ մի՛ երկնչիր, որովհետեւ քեզ հետ է քո Տէր Աստուածը ամէն տեղ, ուր էլ որ գնաս»։ (Յես 1:9)
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added December 14 2013 at 13:04
⁵ Յիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ կենաց հացը. ով դէպի ինձ գայ, քաղց չի զգայ, եւ ով ինձ հաւատայ, երբեք չի ծարաւի։ (Յհ 6:35)
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added November 28 2019 at 04:56
Սիրելի հավատացյալ քույրեր ու եղբայրներ, բժշկության աղոթքի կարիք ունեմ, խնդրում եմ աղոթենք ինձ համար՝ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Զորավոր ԱՆՈՒՆՈՎ Ամեն։ Տերը օրհնի բոլորիտ, նախապես շնորհակալ եմ բոլորիցտ
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added September 11 2019 at 22:23
Եւ երբոր նա Ձիթենեաց սարի վերայ նստած էր, աշակերտներն առանձին նորա մօտ եկան եւ ասեցին. Ասիր մեզ, այդ ե՞րբ կ’լինի. Եւ ի՞նչ կ’լինի քո գալստեան եւ աշխարհքիս վերջի նշանը։ Յիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նորանց. Զգոյշ կացէք, որ մէկը ձեզ չ’խաբէ։ Որովհետեւ շատերը կ’գան իմ անունովը եւ կ’ասեն՝ Ես եմ Քրիստոսը. Եւ շատերին կ’մոլորեցնեն։ Պատերազմներ եւ պատերազմների համբաւներ կ’լսէք, զգոյշ կացէք, որ չ’շփոթուիք. Որովհետեւ ամենը պետք է լինի. Բայց դեռ վերջը չէ։ Որովհետեւ ազգ ազգի վերայ վեր կ’կենայ, եւ թագաւորութիւ
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added August 15 2019 at 23:29
Տետ Ա Տետ Հանդիպում
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added August 8 2019 at 23:02
Լսեցէք Տիրոջ խօսքը, ով Իսրայէլի որդիք, որ Տէրը վէճ ունի երկրի բնակիչների հետ, որովհետեւ ճշմարտութիւն չ’կայ, ողորմութիւն չ’կայ, եւ Աստուծոյ գիտութիւն չ’կայ երկրի մէջ։ Երդվելն ու ստելը եւ սպանելն ու գողանալն ու պոռնկանալը դուրս են թափուել. Եւ արիւնները արիւնների են հասնում։ Դորա համար երկիրը սուգ պիտի անէ, եւ պիտի նուաղին նորա բոլոր բնակիչները դաշտի գազանների եւ երկնքի թռչունների հետ, եւ ծովի ձկերն էլ պիտի վերջանան։ Սակայն թող մարդ չ’վիճէ, եւ մարդ չ’յանդիմանէ. Իմ ժողովուրդը բնաջինջ եղաւ գիտութիւն
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added July 27 2019 at 08:16
Փոս Փորողը Փոսն Ընկավ
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added July 25 2019 at 12:39
Յորդորներ երկրաւոր անդամներին սպանելու. Սէրի, խոնարհութեան և ուրիշ պարտաւորութիւնների մասին խրատներ։ Արդ եթէ Քրիստոսի հետ յարութիւն առաք, ապա խնդրեցէք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում Աստուծոյ աջ կողմը։ Վերինները մտածեցէք, ոչ թէ երկրի վերայինները. Վասն զի դուք մեռաք՝ եւ ձեր կեանքը ծածկուած է Քրիստոսի հետ Աստուծոյ մէջ։ Բայց երբոր Քրիստոս՝ մեր կեանքը կ’յայտնուի, այն ժամանակ դուք էլ նորա հետ կ’յայտնուիք փառքով։ Ուրեմն սպանեցէք ձեր անդամները որ երկրի վերայ են, պոռնկութիւնը, պղծութիւնը, կիրքը, չար
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added July 19 2019 at 15:47
Իմաստալից Կյանք
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added July 17 2019 at 14:17
Բանաւոր պաշտօնը և քրիստոնէական կեանքի կանոններ։ Արդ աղաչում եմ ձեզ, եղբարք, Աստուծոյ ողորմութիւնովը, որ ձեր մարմինները ներկայացնէք կենդանի, սուրբ եւ Աստուծոյ ընդունելի պատարագ, որ է ձեր բանաւոր պաշտօնը։ Եւ մի կերպարանուիք այս աշխարհքի կերպարանքովը. այլ նորոգուեցէք ձեր մտքի նորոգութեամբը, որ դուք քննէք թէ ի՞նչ է Աստուծոյ կամքը՝ բարին, հաճելին եւ կատարեալը։ Որովհետեւ Աստուծոյ շնորհքովն՝ որ ինձ տրուած է՝ ասում եմ ձեր մէջ ամենին, բան չ’մտածել նորանից աւելի, քան թէ արժան է մտածել, այլ մտածել պարկեշտ
ՀԻՍՈՒՍՆ Է ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
added July 16 2019 at 16:37
Գերբնական Արյան Զորությունը
Show more
24 879 participants in the group
ՔՐԻՍՏՈՍ ՀԱՐՅԱՎ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ.... ՕՐՀՆՅԱԼ Է ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ... Շնորհավոր թող լինի Ձեր բոլորի ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿԸ.... Թող Աստված Ձեզ բարին բերի, Ձեր սրտերը սիրով լցնի, Ձեր տները ուրախությամբ Հոգիները լույսով լցնի, Հիսուսի խաչը Ձեզ միշտ պահապան, Աստծո օրհնանքը անպակաս լինի, ՀՈՒՅՍ ՀԱՎԱՏ ու ՍԵՐ Միշտ Ձեզ պարգևի. Եւ սորա համար նա նոր ուխտի միջնորդ է, որ երբոր մահն եղաւ այն առաջի ուխտի ժամանակումն գործուած յանցանքների քաւութեան համար, խոստմունքն առնեն յաւիտենական ժառանգութեան կանչուածները։ Որովհետեւ որտեղ որ կտակ կայ, հարկաւոր է որ կտակարարի մահը մէջ մտնէ. Որովհետեւ կտակը մեռնելուց յետոյ է հաստատ. Որ նա երբէք զօրութիւն չ’ունենալ քանի որ կտակարարը կենդանի է։ Ուստի եւ առաջինն էլ առանց արիւնի չ’հաստատուեցաւ։ Վասնզի Մովսէսը երբոր օրէնքի ամեն պատուիրանքները պատմեց ժողովրդին, ցուլերի եւ նոխազների արիւնն առաւ ջրի եւ կարմիր բրդի եւ զոպայի հետ, եւ բուն այն գրքի եւ բոլոր ժողովրդի վերայ սրսկեց, Եւ ասեց Սա այն ուխտի արիւնն է, որ Աստուած նորան պատուիրեց ձեզ։ Եւ խորանի եւ պաշտամունքի բոլոր անօթների վերայ էլ արիւնը նոյնպէս սրսկեց։ Եւ համարեա թէ ամեն բան արիւնով է սրբվում օրէնքին համեմատ, եւ առանց արիւն թափելու թողութիւն չէ լինում։ Արդ հարկաւոր էր որ երկնքումը եղած բաների օրինակներն այսպիսի բաներով սրբուին. Բայց բուն երկնաւորները նորանից աւելի ազնիւ պատարագներով։ Վասնզի ոչ թէ ձեռագործ սրբատեղերը մտաւ Քրիստոսը որ ճշմարտի օրինակներն էին, այլ բուն իսկ երկնքի մէջ որ հիմա Աստուծոյ երեսի առաջին երեւի մեզ համար։ Ոչ թէ որպէս զի շատ անգամ իր անձը շատ անգամ պատարագ մատուցանէ ինչպէս քահանայապետը, որ ամեն տարի մտնում էր սրբութեանց սրբութիւնն օտար արիւնով։ Ապա թէ ոչ պէտք էր որ աշխարհքի սկզբից յետոյ շատ անգամ չարչարուէր, բայց հիմա ժամանակների վերջումը մէկ անգամ յայտնուեցաւ, որ մեղքը դէն գցէ իր պատարագովը։ Եւ ինչպէս մարդկանց համար սահմանուած է մէկ անգամ մեռնել եւ նորանից յետոյ դատաստանը. Նոյնպէս էլ Քրիստոսը մէկ անգամ պատարագուեցաւ շատերի մեղքերը վեր առնելու համար. Եւ երկրորդ անգամ առանց մեղքի կ’յայտնուի իրան սպասողներին փրկութեան համար։ (Եբրայեցիս -9)
Гагик Карине
20 Apr 2019
ՔՐԻՍՏՈՍ ՀԱՐՅԱՎ Ի ՄԵՌԵԼՈՑ.... ՕՐՀՆՅԱԼ Է ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ... Շնորհավոր թող լինի Ձեր բոլորի ՍՈՒՐԲ ԶԱՏԻԿԸ.... Թող Աստված Ձեզ բարին բերի, Ձեր սրտերը սիրով լցնի, Ձեր տները ուրախությամբ Հոգիները լույսով լցնի, Հիսուսի խաչը Ձեզ միշտ պահապան, Աստծո օրհնանքը անպակաս լինի, ՀՈՒՅՍ ՀԱՎԱՏ ու ՍԵՐ Միշտ Ձեզ պարգևի. Եւ սորա համար նա նոր ուխտի միջնորդ է, որ երբոր մահն եղաւ այն առաջի ուխտի ժամանակումն գործուած յանցանքների քաւութեան համար, խոստմունքն առնեն յաւիտենական ժառանգութեան կանչուածները։ Որովհետեւ որտեղ որ կտակ կայ, հարկաւոր է որ կտակարարի մահը մէջ մտնէ. Որովհետեւ կտակը մեռնելուց յետոյ է հաստատ. Որ նա երբէք զօրութիւն չ’ունենալ քանի որ կտակարարը կենդանի է։ Ուստի եւ առաջինն էլ առանց արիւնի չ’հաստատուեցաւ։ Վասնզի Մովսէսը երբոր օրէնքի ամեն պատուիրանքները պատմեց ժողովրդին, ցուլերի եւ նոխազների արիւնն առաւ ջրի եւ կարմիր բրդի եւ զոպայի հետ, եւ բուն այն գրքի եւ բոլոր ժողովրդի վերայ սրսկեց, Եւ ասեց Սա այն ուխտի արիւնն է, որ Աստուած նորան պատուիրեց ձեզ։ Եւ խորանի եւ պաշտամունքի բոլոր անօթների վերայ էլ արիւնը նոյնպէս սրսկեց։ Եւ համարեա թէ ամեն բան արիւնով է սրբվում օրէնքին համեմատ, եւ առանց արիւն թափելու թողութիւն չէ լինում։ Արդ հարկաւոր էր որ երկնքումը եղած բաների օրինակներն այսպիսի բաներով սրբուին. Բայց բուն երկնաւորները նորանից աւելի ազնիւ պատարագներով։ Վասնզի ոչ թէ ձեռագործ սրբատեղերը մտաւ Քրիստոսը որ ճշմարտի օրինակներն էին, այլ բուն իսկ երկնքի մէջ որ հիմա Աստուծոյ երեսի առաջին երեւի մեզ համար։ Ոչ թէ որպէս զի շատ անգամ իր անձը շատ անգամ պատարագ մատուցանէ ինչպէս քահանայապետը, որ ամեն տարի մտնում էր սրբութեանց սրբութիւնն օտար արիւնով։ Ապա թէ ոչ պէտք էր որ աշխարհքի սկզբից յետոյ շատ անգամ չարչարուէր, բայց հիմա ժամանակների վերջումը մէկ անգամ յայտնուեցաւ, որ մեղքը դէն գցէ իր պատարագովը։ Եւ ինչպէս մարդկանց համար սահմանուած է մէկ անգամ մեռնել եւ նորանից յետոյ դատաստանը. Նոյնպէս էլ Քրիստոսը մէկ անգամ պատարագուեցաւ շատերի մեղքերը վեր առնելու համար. Եւ երկրորդ անգամ առանց մեղքի կ’յայտնուի իրան սպասողներին փրկութեան համար։ (Եբրայեցիս -9)
  • 2
Marine Vardanyan
21 Apr 2019
AMEN 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽
  • 0
Лейла Геворкян
21 Apr 2019
  • 0
A A 777
21 Apr 2019
AMEN
  • 1
Грануш Геворгян
21 Apr 2019
  • 0
Log in or sign up to add a comment