ყველას თავისი აზრი აქვს...

ყველას თავისი აზრი აქვს...

❤ L ♥ N ❤
10 Nov 2014
შეფასებისას ობიექტურობი იყავით.. და არა კინოროლების მიხედვით!!!!
რომელი?
❤ L ♥ N ❤
13 Oct 2014
namdvilad qartveli patarebi!!!
xo zaan sayvarlebi arian???!!!
❤ L ♥ N ❤
19 Sept 2014
EMXROBIT MSHOBLEBS ROMLEBIC PATARA BAVSHVEBS ZALIAN GADAPRANCHAVEN XOLME?! EMXROBIT MSHOBLEBS ROMLEBIC PATARA BAVSHVEBS ZALIAN GADAPRANCHAVEN XOLME?! chemi azrit lamazad da sadad chacmuli bavshvi ufro bavshvuri da amavdroulad lamazia! ar metanxmebit?
romeli jobia?
❤ L ♥ N ❤
4 Sept 2014
rogor sheizleba aseti silamaze ar mogwondes?!
xom ulamazesia???
❤ L ♥ N ❤
19 Aug 2014
yvavilebiii!!!
❤ L ♥ N ❤
19 Aug 2014
musikis moyvarulebo da aramoyvaruleboooo!!!!!!!!!
am wutshi...?
Show more
About group
ეს ჯგუფი არსებობს იმისთვის რომ ვისაც რისი გამოხატვა უნდა ის გამოხატოს და არ არის რაიმე კონკრეტულ თემაზე დამოკიდებული... შექმენით თემები, დადეთ თქვენთვის სასურველი სურათები და ა.შ. მოკლედ იაქტიურეთ...
Administrator:
Address:
Tbilisi, Georgia
Photos from albums
Links to groups
Link to the group has been deleted