О И
15 Sept 2015
KaBuL A F G I L U
20 May 2015
زنده باد و طن عزیز ما افغانستان
وطن ما ما نهالا ن باغ عر فانیم زادهُ خاک پاک افغانیم طفل امروز ومرد فرداییم درس خدمت به خاک می خوانیم همه اولاد قوم افغانیم فرض خود خدمت و طن دانیم خاک ما خاک سبز وشاداب است صاحب نعمت فراوانیم کوه ودشت وطن گلستان است ما کتاب حیات میخوانیم
О И
13 Apr 2015
اگر از خدمت دوریت بر دل شرمندگی دارم چو قمری طوق بر گردن نشان بنده گی دارم اگر از آسمان بفتم امید زندگی دارم اگر از طاق ابروی تو بفتم بر نمیگردم
О И
7 Apr 2015
M ♥ K
6 Oct 2014
🎀 عیدتان مبارک 🎀 ★★★  ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★  ★★★★★★★  ★★★★★   ★★★   ★ عيد سعيد قربان را براي شما دوست 👈عزيز و از طریق شما براي خانواده محترم تان تبريك عرض نموده و از بارگاه الهي👆 عيد با سعادت در پهلوي خانواده هايتان براي شما آرزو ميكنم💐💐💐🌹🌹🌹🌺🌺🌺.
Show more
About group
خداوندا دلی بشکسته دارم لبی خاموش و قلبی خسته دارم به پیش چشم مردم خنده بر لب به پنهان گریه ای آهسته دارم...!
Administrator:
Address:
Moscow, Russia
Photos from albums
Group links
Link to the group has been deleted
263 participants
Link to the group has been deleted
Link to the group has been deleted
Add link