We use cookies to improve our service for you.
You can accept them or configure them yourself. More information

Feed

Feed

Feed

Feed

Feed

Feed

1_ الحمدلله علی کل نعمه 2_ و اسئل لله من کل خیر 3_ و استغفر الله من کل ذنب 4_ واعوذ بالله من کل شر 1-Əlhəmdu lillahi alə kulli niməh - Onun bütün nemətlərinə həmd olsun. 2- Əsəlulahə min kulli xeyr - Bütün xeyrləri Allahdan istəyirəm. 3- Əstəğfirul-lahə min kulli zənb - Bütün günahlar üçün Allahdan bağışlanma diləyirəm. 4- Əuzu billahi min kulli şərr - Bütün şərrlərdən Allaha sığınıram.

Feed

SUBHANALLAH VƏLHƏMDULİLLAH VƏ LA İLAHƏ İLLƏLLAHU VƏLLAHU ƏKBƏR VƏ LA HOUVLƏ VƏ LA QUVVƏTƏ İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM
Show more