#u5d7842339fs##u4306572a06s##u4306567206s##u6111817d4fs##u4306572a06s##u4306566b06s##u5e25c3da4fs# #u7d6f04ecb4s##u7d6f5cb3b4s##u7d6f5cb3b4s##u7d6f04ecb4s##u7d729e60b4s##u7d6f32aeb4s##u7d72fcbeb4s##u7d6fe0edb4s# #u7d6f04ecb4s##u7d729e60b4s##u7d6f04ecb4s##u7d729845b4s##u7d729b3ab4s##u7d6fe0edb4s##u7d72fcbeb4s# Marhamat 💝sizlar uchun #u29a02ac74ds# #u29a02ac74ds# o'sha #u5ccb705acfs# mashxur o'yin 👉 #u4306572a06s##u4306567206s#�#u4306572a06s##u4306566b06s# o'yini 🌜🌛#u4306572a06s# dan🌜🌛#u4306572a06s##u4306566b06s#�gacha saneymiz#u5ccb705acfs#🌜#u4306572a06s##u4306567206s#�ni yozgan #u2c6837e457s#�mard#u62fb0bdd7es# 🌠ishtirokchi 🌟#u4306572a06s##u4306566b06s#�ni yozgan aqilli ishtirokchini 🌝chiroyli bir shartini#u5ccb705acfs#🌝chiroyli qilib bajaradi🌀chegaradan#u5d7842339fs##u5d7842339fs##u5d7842339fs##u6111817d4fs##u6111817d4fs#.#u5e25c3da4fs#.#u5e25c3da4fs# #u2c6837e457s# chiqmagan holda shart aytilsin Sokinish hurmatsizli #u5ccb705acfs# qilishdan qaytilsin #u2c6837e457s# #u2f707b0338s# Sokingan chorniga uchadi#u5d7842339fs##u5d7842339fs##u5d7842339fs##u6111817d4fs##u6111817d4fs#.#u5e25c3da4fs#.#u5e25c3da4fs##u5e25c3da4fs# Do'stlani taklif qiliylar Kllaass tekin bitta tepib qoyselar ☄ Qani Unda Boshladik...
    49K комментария
    16 likes