https://www.tvr.by/news/obshchestvo/spustya_80_let_rodstvenniki_geroya_osvoboditelya_belarusi_nashli_mesto_ego_zakhoroneniya_/

 • Like!1
 • Like!19
 • Like!4
 • Like!10
 • Like!2
 • Like!2
 • Like!1
 • Like!8
 • Like!7
The photo was deleted or is not publicly available
 • Like!0
 • Like!9
 • Like!25
 • Like!16
 • Like!17
 • Like!2
 • Like!2
 • Like!10
 • Like!8
 • Like!7

https://zviazda.by/be/news/20240506/1715003662-yak-konkurs-prafmaysterstva-juniorskills-2024-dapamagae-rayonu-i-lyudzyam

 • Like!1
Show more