СЕНИ КИЗГОНАМАН ОЙЮ КУЁШДАН СЕНИ КИЗГОНАМАН БОГ КУЕНИДАГИ ГУЛДАН СЕНИ КИЗГОНАМАН ХАТО УЗИМДАН ЖОНИМ
On i y Naveki
31 May 2014
Айб сизда энди хайр
Севги азоби киенайди мени Айрилик киенайди мени Юрагимни кузларим ёшлаб кетингиз Сизни эсимдан чикараман деб уринишлари хар он Сизни яна такрор согиниш билан утади кунларим Жоним
On i y Naveki
24 May 2014
Оппок орзуларни озори булманг,севсангиз чин севинг ёлгончи булманг,билсанггиз мухаббат энг гузал туйгу,шу буюк туйгуни курбони булманг. . . . .?
On i y Naveki
24 May 2014
Аламлардан кулмай койди кузларим хам,унутилди дилда колган сузларим хам,гам пардаси тосиб олаган юзларим хам,юрагим хеч кунмади айриликка.....?Мухаббатни чин хамрохи хижрон экан,бундан бахтнинг келиши бир гумон экан,армон бн яшаш билдим юмон экан, юрагим хеч кунмади бу АЙРИЛИККА. . . . .?
On i y Naveki
24 May 2014
Нега жилмайиб боктинг, севиб бирга булмасанг,нега севаман дединг,уз вадангда турмасанг
On i y Naveki
22 May 2014
Согиндим сизни шуни билмайсизми азобда ман сизни ойлаб унитишка мухлатим йук сизсиз дунё кузимга коронги алдамайман сизни жуда жуда согиндим.....?
Show more
About group
Группага мархамат дустлар кадрларинга етканларни севинглар;-)
Administrator: