YoNÎNGDAMAN!

Private group
News FeedTopics 251Photos 28Videos Participants 113
YoNÎNGDAMAN!
Log in or sign up to view the page
About group
Oqar suvlar aytmadîmî? Uchgan qushlar aytmadîmî? Hech yöq yurak sezmadîmî? YoNÎNGDAMAN! YoNÎNGDAMAN! Közlarga parda osdîlar, Menî sendan ayîrdîlar. Sen esa halî sezmadîng, YoNÎNGDAMAN! YoNÎNGDAMAN!
Administrator: