romeo papaskiri
19 Sept 2013
reklamebis,gareshe axal grupas vkni,tu vinmes survili gakvt shemodit,da,datovet leksebi,egaa da eg
1 Apr 2013
aravis vchuqni oqroebs,vercxlebs da ar varigeb qatinaurebs,tu vambob, vambob mxolod simartles,mdzuls vinc arigebs cru dapirebebs...!!!
Ruso Ratiani †
22 Feb 2013
SiiYVaaRuuLii SuuLSHii IiBaaDeeBaa, TVaaLeeBSHii IiKiiTXeeBaa, DRooSHii KVDeeBaa da GuuLSHii IiMaaRXeeBaa!!! <3
Ruso Ratiani †
22 Feb 2013
Arvin gabedos girseuli SuLiS Xelyofa, Me rom SVANI Var SaaMaYoD Esec MeYoFa!!!
22 Feb 2013
WaaViidaa TuuXTuux FaaRTyyy..:d:d
Show more