😁😁😂😂
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added December 16 2022 at 10:37
Xiyonat.....
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added November 28 2022 at 18:59
Xulosa sizdan......
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added November 14 2022 at 20:21
Uyal! Ey inson uyal! Toshdan gul unsa-yu, yuragingdan mehr unmasa…
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added November 9 2022 at 17:33
Ketish ko'pincha, Qadamlar bilan emas, Qalblar bilan amalga oshiriladi...
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added November 8 2022 at 14:36
Qadamlar qaytishi mumkin, Ko'ngillar qaytmaydi!
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added October 30 2022 at 17:01
Hechqisi yôq degan sôz Ba'zan, kônglim oĝridi degan ma'noni anglatadi......
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added October 24 2022 at 09:36
Xullas keldi yôqchilik, ketdi kôpchilik. Shunchaki kôpchilikmas juddayam kópchilik......
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added October 13 2022 at 09:38
Tili boshqa dili boshqa insonlar til bilsada tilsiz hisoblanadi.......
SƢƁƖSӇㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ
added October 8 2022 at 17:42
Hech kim egalik qilolmaydi.....
Show more