Моңолдорлор!

Моңолдорлор!
B Amanatovich
26 Dec 2018
B Amanatovich
26 Dec 2018
AZAMAT SATAEV
20 March 2018
жардам берели карындашыбызга
Монолдор барсынарбы???!
анычы, кайгысы, рахаты, азабы… аралаш бу сүйүү, арзуу, махабат аттуу аруу, татаал, дегеле адамзат акыл-эсин тумандаткан ыйык дейбизби, бийик дейбизби же бирөөнү шордуу, бирөөнү таттуу тагдырга жетелеген сезим мамилеси, көңүл паразаты менен бардыгынын эле иши, түшүнүгү, санаасы барбы, жокпу, аны Кудай билет... Мына, сүйгөн деп, анын кайгы-касыретин, азабын тартып, күйүттөн өмүр бою "Үкөйүм" деп как
Show more
About group
More, Bishkek, Kyrgyzstan
Налы эже менен Көкөдөн тараган кыргыздар чогулалы! Моңолдорлор элдин уюткусу!