ŠĘVĪŚHGĄNĻĂR

Bīr bolā oyīsīni oldīga borīb nēgā mēni āldādīngiz ukāng fārīshdā dēb,Bolām ukāng rostān ham fārishtā u bīlān urįshmā,farishta bõsā nēgā undā balkondān ītārib yuborsām uchmādī.
Qànçhā 6ūžīlgān 6õmāšīn, Yēr yūžīdā yāxšhī qīžlār 6or xālī.
Shυηchαkι... βιr ιηsσηgα kυlιb qαrαωdαη σldιη, σ'γlαb kσ'rιηg... βιr kυη kεlιb, γιğlατιb kετmαsmιkαηmαη dεb. ♥
Îkkî şévîşgăn bor ékăn. Yigit:şévgîlim mén ărmiyăgă ketyăpmăn meni kút débdi.Qîz:mén şîznî kutăman débdî.Yîgit:ărmîyădăn şéngă 100 tā gul yuborşăm ménî kut ăgăr bîtăşî kăm bölşă kutmă débdî.Qîz:yăxşhî.2 yil ötîbdî.Yîgît:qizgă gul bîlăn xatyuborîbd yuborîbdî.Qîz:gulni şănây kétîbdî gul99ta chîqăvérîbdî.1oydăn şöng Yîgit kélibdî.Qiznî ţóyî bölyoţgăn ékăn.Yîgît qizga xătni óqidîngmî débdi qiz yóq débdî yîgît kétîb qolibdi qîz xatni öqişă 100-gulim şénşăn déb yozgăn ekăn.
Show more