Am Sss yalayman
17 Jun 2020
Malumke Amir Temur uz davlatini uluslarga buladi ular 4 ta edi.Diqqat savol uluslarni kimga taqsimlab beradi va ularning xududlari ,poytaxtlarini toping
Нима деб ўйлайсиз, тақдиримиз осмондан белгиланганми ёки шоиримиз Ғафур Ғуломнинг: "Тақдирни қўл билан яратур одам",---деган гаплари ростмикан?
Олимлар одам касал бўлмай узоқ умр кўрсин, деб кўп ҳаракат қилишади. Нима деб ўйлайсиз, инсонлар абадий яшайдиган пайт келармикан?
Кўпчилик айтишадики "Таврот Забур Инжил ўзгартирилган" деб, шу галлар ростми?
Salomlar bölsin.
Azizlar Ramozon oyi 2018-yilning 17-mayidan boshlanadi.
Yevropada Feodal tarqoqlik qaysi voqeadan so`ng boshlangan?
31 Dec 2017
Qaysi davlatda tarraqqiyot rivojlanishi qishoq hojaligi va shahrda koringan
Tarixda kim birinchi bo'lib qo'shini yetti qo'lga ajratib hujum qiliwni kim qo'llagan va bu haqida kim ma'lumot bergan
Show more

About group

Marhamat ushbu guruhga q6shiling va bilimingizni sinang tarix fanini ochilmagan sahifalaridan xabardor b6ling .Bu guruh k6pgina saytlar bn hamkor internet-magazin www.ziyo.net.