• Like

Признание права собственности квартиры в порядке приватизации:

https://yurkrd.ru/priznanie-prava-sobstvennosti-kvartiry-v-poryadke-privatizatsii/

  • Like

Прекращение права общей долевой собственности и взыскание денежной компенсации:

https://yurkrd.ru/prekrashchenie-prava-obshchey-dolevoy-sobstvennosti-i-vzyskanie-denezhnoy-kompensatsii/

  • Like

Решение верховного суда РФ — отмена решения Краснодарского краевого суда

https://yurkrd.ru/reshenie-verkhovnogo-suda-rf-otmena-resheniya-krasnodarskogo-kraevogo-suda/

  • Like

Взыскание компенсации морального вреда в результате причинения вреда здоровью несовершеннолетнему ребёнку:

https://yurkrd.ru/https-yurkrd-ru-vzyskanie-kompensatsii-moralnogo-vreda-v-rezultate-prichineniya-vreda-zdorovyu-nesovershennoletnemu-rebenku/

  • Like

Взыскание долга и процентов по договору займа

https://yurkrd.ru/vzyskanie_dolga_i_protsentov_po_dogovoru_zayma/

  • Like
yurkrd

Photo added to the album

Photo
  • Like
Show more