added September 20 2018 at 05:33
The topic was deleted or is not publicly available
added September 20 2018 at 05:32
The topic was deleted or is not publicly available
Show more
"Аманатым" Аллахым жазган өзүң аманатым, Атымдын чыгарбаарым, жаманатын. Өзүнчө өлкө болуу тилектерде, Өмүрлүк жарым анан каганатым. Жөнөкөй! үлбүрөк жан! Көпөлөгүм! Жөтөлсөң сени менен жөтөлөмүн. Башыбыз кыйынчылык көп өткөрөөр, Баардыгын тырышамын, көтөрөмүн. Канча ирет топ жылдыздар жаналбасын, Кайра эле түн кайтып таң агарбасын. Ааламда канча чүрөк болсо дагы, Алмашпас, издесем да табалбасым. Толтураар келечектин бөксөө жерин, Томсортуп коё көрбө көпкө чейин. Толгонуп сени менен ой бөлүшөм, Тоо гүлүм! Жоогазыным! көксөөм менин. Сапарбеков Азамат Өмүрбекович.P.S.
Log in or sign up to add a comment