Айтылып да бутпойт махабат

Айтылып да бутпойт махабат
"Аманатым" Аллахым жазган өзүң аманатым, Атымдын чыгарбаарым, жаманатын. Өзүнчө өлкө болуу тилектерде, Өмүрлүк жарым анан каганатым. Жөнөкөй! үлбүрөк жан! Көпөлөгүм! Жөтөлсөң сени менен жөтөлөмүн. Башыбыз кыйынчылык көп өткөрөөр, Баардыгын тырышамын, көтөрөмүн. Канча ирет топ жылдыздар жаналбасын, Кайра эле түн кайтып таң агарбасын. Ааламда канча чүрөк болсо дагы, Алмашпас, издесем да табалбасым. Толтураар келечектин бөксөө жерин, Томсортуп коё көрбө көпкө чейин. Толгонуп сени менен ой бөлүшө
"Мен Раймаалы сен Бегимай болгондо" Тагдыр дешет кайгы башка түшкөндө, Тандап берет аны дагы түткөнгө. Эки айрылыш жолдо калып ак жаанда, Эмне жетсин сүйгөнүңдү күткөнгө. Бүтүн дүйнөң сени сүйүп жүргөндө, Бүрүн ачат жазгы гүлдөр күлгөндө.. Күн желеси суктана бир жылмайаар, Күңүрт кайтып, булуттарын түргөндө. Жароокер жан, аярлуу зат, көпөлөк, Жаннатымсың! Эгер алсам көкөлөп.. Тандап алган энчи кылып, кош жылдыз, Таңда дагы заты калып өчө элек. Саамай чачың бирден учуп, бириндейт, Салкын желим
"Жүрөк муңу" Жүрөк үшүп, жалганчы ал сөздөрдөн, Жүгүрүп бир качууда ар көздөрдөн. Тике карап жасалма жылмаюудан, Тигилгени көздөрдүн калп көп көргөм. Көңүл жийрип ийинин, кир сөздөрдөн, Көнүп калды айыптуу, бир көздөрдөн. Кайрый башын ашыктык сен тарапка, Кайгы тарткан жүрөгүм бир өзгөргөн. Алып учту махабат токтотподум, Аккуулардын көлүндө, окшоп койдум. Менден алыс, жаныңда башка адам бар, Мен өзүмдү ошондо жоктоп койдум. Улай басам караңгы жол учугун, Убай тартып сүйүүңдү коюучумун. Алыс ж
Show more
About group
Суйуу -Бул бул дуйнонун бейиш багы, Суйуу- Бул азап дагы, кейиш дагы, Суйуу-Бул аягы жок тугонбогон, Суйуу Бул бул дуйнодо азап кайгы.
Administrator: