DUALAR

DUALAR
Seyyid Zamir
10 Sept 2015
Dua bağlı qapıların açarıdır...! Kaş ki, həqiqi ƏLİ şiəsi olaydıq...daha dildə yox...neylədimsə sənə layiq olmadım ağa! bağışla məni...!
S omrum S
10 Sept 2014
10:14
S omrum S
2 Sept 2014
Bismillah..... Sonadek oxumaq meslehetdir... İslamda yaxınlıq etmənin qaydaları. 1.Heyz halında,yaxud nifas halında(yəni doğuşdan sonra,qan gördüyün müddətdə) yaxınlıq etmək haramdır. 2.İstihazə qanı görən( 10 gündən çox gələn heyz qanına və ya hər hansı bir yara,zədə nəticəsində gələn qana "istihazə"deyilir) qadın,istihazənin hökmlərinə riayət etdikdən (yəni qüsl və digər xüsusi əməlləri yerinə yetirdikdən sonra onunla yaxınlıq etmək olar. 3.Arxadan yaxınlıq etmək olmaz.Din alimləri bunun hara
S omrum S
1 Sept 2014
Bismillah... Peyğmbər RəsulAllah Buyurur: -"Ey Əbuzər! Əgər Allah -Təala bəndələrindən birinə xeyir əta etmək istəsə, günahlarını onun nəzərində böyük göstərər və günahı onun üçün çətinləşdirər. Əgər birinin bədbəxtliyini istəsə, günahlarını ona unutdurar". Allah-Təala bütün insanlara lütf və məhəbbət göstərir. Əgər bir nəfərə məhəbbəti olmasaydı, onu yaratmazdı. Lakin Allahın övliyalara xüsusi inayəti vardır. Əgər bu dəstə qəflət üzündən günaha mürtəkib olarsa, onları məsələdən xəbərdar etmək ü
S omrum S
1 Sept 2014
Bismillah....... Dəstəmaz alarkən niyyət etmək vacibdir. Məsələn, niyyət edib desin ki, namaz qılmaq (və ya hər hansı ibadəti yerinə yetirmək) üçün dəstəmaz alıram qürbətən iləllah. (“illəllah” demək tam əks mə’na verir bu barədə diqqətli olmaq lazımdır.) Və bu iş Allahın əmrini yerinə yetrimək üçün olmalıdır, əgər başqa niyyətlə olarsa, məsələn, sərinləmək və ya özünü başqasına göstərmək üçün olarsa, batildir. Dəstəmazda vacibdir ki, üz və əllər yuyulsun. Başın qabaq tərəfinə və ayaqların üstü
S omrum S
1 Sept 2014
Bismillahir rəhmanir rəhim...... 1. "Bismillah" ilahi rəng göstəricisi, tovhid cəhətinin nişanıdır. İmam Rza(ə) buyurmuşdur: -"Bismillah" insanın özünə Allah bəndəsi nişanı vurmasıdır. 2. "Bismillah" tovhid rəmzidir. Bu ad əvəzində başqa adın çəkilməsi küfr rəmzi sayılır. Allah adını başqa adlarla bir tutmaq isə şirk əlamətidir. Nə Allahın adı ilə yanaşı, nə də Onun adının yerinə başqa ad çəkməyək. Allahın təkcə zatı yox, adı da şəriksizdir. 3. "Bismillah" davam rəmzidir. Çünki Allah boyasında
Show more