Sevgi sekilleri

Sevgi sekilleri
Artığ içdim son zəhəri.. tərkedirəm bu şəhəri ! ^^ MənqəLbimnən qırıLmışam.. Məhv oLmaxdanyoruLmuşam.. Bir şeytana vuruLmuşam .. BudərtLərin ən betəri.. artığ içdim son zəhəri.. Tərkedirəm bu şəhəri ! Bu eşq getməz beLə qoşa..Ömür gedər puça , boşa. Men gedirəm rahat yaşa..Aparıram dərd kədəri.. artığ içdim son zəhəri ! .Tərk edirəm bu şəhəri.. Bax sevginin cəfasına..İnandım eşq səfasına... Düşdüm ilan yuvasına...Çox gizLətdim bu xəbəri.... artığ içdim sonzəhəri..Tərk edirəm bu şəhəri
Show more