Нурсултан KGZ
added March 1 at 19:31
Тообо кылалы. Бизди оңдосо жана куткарса, тообо куткарат жана оңдойт. Вотсаптан сонун истигфар келди. Мен дагы ушундай тообо кылам. Муну жазгандан да, тараткандан да Аллах ыраазы болсун: КЕЛГИЛЕ ТООБО КЫЛАЛЫ. ------------------------------------------- Жасаган бардык күнөөлөргө Тообо кылдым. Аткарбай таштап койгон Фарздарга Тообо кылдым. Канча адамга зулум кылсам Тообо кылдым. Канча зулумга шерик болсом Тообо кылдым. Канча жакшылыкты кечиктирсем Тообо кылдым. Канча насаат айткан адамды мыскылдасам тообо кылдым. Канча жакшы ишти жаман көрсөм Тообо кылдым. Канча жалган сүйлөсөм Тообо кылдым. Канча акыйкатты текке кетирсем Тообо кылдым. Канча Баатылга эргешсем Тообо кылдым. Бекер короткон убак
🌸АК НИЕТ🌸
added February 14 at 08:25
🌸АК НИЕТ🌸
added February 14 at 08:24
Зимират Акматова
added February 14 at 08:22
🌸АК НИЕТ🌸
added February 14 at 08:21
🌸АК НИЕТ🌸
added February 3 at 05:29
The video was deleted or is not publicly available
🌸АК НИЕТ🌸
added February 3 at 05:28
🌸АК НИЕТ🌸
added February 3 at 05:28
🌸АК НИЕТ🌸
added February 3 at 05:27
🌸АК НИЕТ🌸
added February 3 at 05:27
Show more