Mamurjon Tojiev
13 May 2018
Бу дунё шундайин бевафо дунё. Бугун шох булганлар эртага гадо. Савоб эса сочган давлатинг колар. Топган давлатинга керилма асло. Майли гариб булгин,майли нотовон. Майли ярим кунгил,майли ярим жон. Юрагингда мехринг булсин эй инсон. Курук савлатингга керилма асло. Отда юрганингда йул тула одам. Отдан тушганингда ким килар мотам. Дустинг кадрига ет битта булса хам. Сохта улфатинга керилма асло. Эр бул эр берганин билмассан инсон. Сен унинг олдида бир хассан инон. Мухамма
Mamurjon Tojiev
13 May 2018
Гохида хаётдан куйсанг куюнган. Болангни эркалаб суйсанг суюнган. Бир бурда ушок,к,а ту'йсанг ту'йинган. У'шал му'табар зот онанг эмасми? Йик,илсанг авайлаб бошда тутгувчи. Дардини билдирмай ичга ютгувчи. Сендан тилло зармас мехр кутгувчи. У'шал му'табар зот онанг эмасми? Соф сехр истасанг юзларига бок,. Соф мехр истасанг ку'зларига бок,. Ку'нглида кири йу'к, к,ордайин оппок,. У'шал му'табар зот онанг эмасми? Дуосида йиглаб хак,ни тилайди. Боламнинг бахти деб бахтни тилайди. Тиласа хам сенга тах
Mamurjon Tojiev
25 Nov 2014
Ochilg'anda lolalar, terib yurg'an bolalar, aytingiz-chi, holalar, o'tgan do'ndiq sozmidir, o'tgan do'ndiq sozmidir. Termulg'anim bilmasa, pisandiga ilmasa, rahmi aslo kelmasa, menga qilg'an nozmidir, menga qilg'an nozmidir. Bag'rim o'tda yonadi, yorim mendan tonadi, qulni yo'qqa sanadi, mendan yo arazmidir? Mendan yo arazmidir? Yorim o'zi gul erur, zulflari sunbul erur, lahza ko'rgan qul erur, yoki bul pardozmidir? Yoki bul pardozmidir? Xummor ko'zing oynatib, oshiqni arzon sotib, isyon loyig'
Mamurjon Tojiev
25 Nov 2014
Agar Farhodning Shirin, bo'lsa Majnunlarning laylosi, nasib o'lmish menga gulshan aro gullarning Ra'nosi.(anvar) agar or etsa Layli haqlidir Qaysning jununidin, ne baxt, Ra'no, haridoring talab ahlining Mirzosi(Ra'no) hamisha xafda ko'nglim bu muhabbat intixosidin, majnun debon Ra'noning savdosi!(anvar) Muhabbat jomidin no'sh aylagan ajhli zako bo'lmish, fununi tibda Majnundir kishining kuysa safrosi...(ra'no)
Mamurjon Tojiev
27 Oct 2014
Oy kabi qoshimda parvonam-onam, odftobdek mehrda yagonam onam. Boshimga tilla toj, ko'nglimga taskin, tunu kun tilimda shukuronam-onam. Oltin kumush asli-tosh bo'lar ekan, onasizning kozi yosh bokar ekan. Onasi bor-doyim yosh bo'lar ekan, Mehr ummonida durdonam-onam.
Mamurjon Tojiev
27 Oct 2014
Oy kabi qoshimda parvonam-onam, odftobdek mehrda yagonam onam. Boshimga tilla toj, ko'nglimga taskin, tunu kun tilimda shukuronam-onam.
Show more
About group
O'z ijodingiz va qalbingizda chuqur ta'surot qoldirgan sevimli sherlardan qoldishlaringizni iltimos qilaman do'stlarim.oldindan tashakkur sizlarga.