Iulia Airinei
28 March 2019
❤ „În fiecare exemplu al lucrării lui Dumnezeu sunt viziunile care trebuie cunoscute de către om, viziuni urmate de cerințele potrivite ale lui Dumnezeu pentru om. Fără aceste viziuni ca piatră de temelie, omul ar fi pur și simplu incapabil de practică și nu ar fi în stare să Îl urmeze pe Dumnezeu fără șovăială. Dacă omul nu Îl cunoaște pe Dumnezeu sau nu înțelege voința lui Dumnezeu, atunci, tot ceea ce face omul este în zadar și este nevrednic de a primi încuviințarea lui Dumnezeu. Oricât de b
Iulia Airinei
22 March 2019
❤ ❤ ❤După ce am ascultat acest cântec, am plâns… „Isus a finalizat misiunea lui Dumnezeu, răscumpărarea tuturor oamenilor, punându-Și grijile în voia lui Dumnezeu, fără scop sau planuri egoiste. În centru a pus planul lui Dumnezeu. S-a rugat Tatălui ceresc, căutând voia Tatălui ceresc. Căuta și Se ruga mereu. Dacă, la fel ca Isus, îți oferi toate grijile lui Dumnezeu și renunți la trupul tău, Dumnezeu îți va încredința sarcini vitale, pentru a-ți permite să Îl slujești. El S-a rugat: „Dumnezeule
Show more