Bərdə nə gözəldir, necə qəşəngdir, Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir. Iyulda dağlara lalələr səpər, Qışını baharın nəsimi öpər. O yaşıl meşəsi cənnətə bənzər, Şən ətəklərinə bağlamış kövsər. Söyüdlük çöllərə vermişdir zinət, Ağ bağı elə bil həqiqi cənnət. Qırqovul yuvası hər sərv ağacı, Oxuyur kəkliyi, ötür turacı. Səssizlik içində dincəlir gülşən, Torpağı silinmiş qayğı, kədərdən. Reyhanı yaşıldır illər uzunu, Hər çeşid naz, nemət bürümüş onu. Yem üçün gələr quş bu gözəl yurda, Istəsən "quş süd
added today at 11:48
added today at 00:25
added yesterday at 20:57
added yesterday at 15:29
added yesterday at 11:17
added September 16 at 19:49
added September 16 at 15:58
added September 16 at 00:16
added September 15 at 22:24
added September 15 at 19:19
Show more
83 participants in the group
Log in or sign up to add a comment