#Ҳадис_228 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Раббингиз ҳузурида амалларнинг яхшиси, даражангизни баланд қилувчиси, пул ва олтинларни инфоқ қилишдан афзалроқ бўлганини ва душманингизга йўлиқиб, унинг бўйнига қилич уришдан ҳам яхши нарсани айтайми?» деганларида, саҳобалар: «Айтинг», дейишди. Шунда Расулуллоҳ ﷺ «Аллоҳни зикр қилиш» дедилар» Имом Термизий ривояти (Абу Дардо розияллоҳу анҳудан) #Ҳадис_229 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Аллоҳга қасамки, мен бир кунда етмиш мартадан кўп Аллоҳ таолога истиғфор айтиб, Унга тавба қиламан» Имом Бухорий ривояти (Абу Ҳурайра розияллоҳу анҳудан) 🌱 #Ҳадис_230 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Гуноҳдан тавба қилувчи киши гуноҳи йўқ кишига ўхшайди. Гуноҳига истиғфор айтиб, ў
​​Абу Зарр розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам шундай дедилар: «Ким бомдод намозидан кейин, ҳали бошқа нарса гапирмай туриб, «Лаа илааҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа шарийка лаҳ, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамд, йуҳйии ва йумийт, ва ҳува ъалаа кулли шай`ин қодийр» деб ўн марта айтса, унга ўнта яхшилик ёзилиб, ўнта ёмонлик ўчирилади ва ўн даражага кўтарилади. Шу куни ёмон кўрган нарсасидан сақланади. Шайтон унга яқинлаша олмайди. Шу куни бирорта гуноҳ ишга йўлиқмайди. Аллоҳга ширк келтириш бундан мустасно». Имом Термизий ривоят қилган. Билингки, кундузги зикр учун энг шарафли вақт бомдод намозидан кейинги зикрлар вақтидир. Анас розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади: Р
💢Хадислар Китоби💢
added January 29 at 18:24
#Ҳадис_232 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Албатта, Аллоҳ менинг умматимдан хатони, унутилган ва мажбур қилинган нарсани кечиргандир» Ибн Можа ривояти (Ибн Аббос розияллоҳу анҳудан) #Ҳадис_233 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Кимки истиғфор (айтиш)ни кўпайтирса, Аллоҳ у (банда) учун ҳар қандай ғам-ташвиш ва тангликдан чиқиш йўли (пайдо) қилиб, уни ўйламаган томонидан ризқлантиради» Абу Довуд ва Аҳмад ривояти (Ибн Аббос розияллоҳу анҳудан) #Ҳадис_234 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Аллоҳ таоло бандасининг тавбасини ғарғара келгунича қабул қилади» Имом Термизий ривояти (ибн Умар розияллоҳу анҳудан) #Ҳадис_235 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «…Аллоҳ ҳаёли Карим, саховатли зотдир. Бандаси Унга қўлларини кўтарган пайтда
💢Хадислар Китоби💢
added January 29 at 14:36
ЖАННАТИЙ БАНДАЛАР ВА ЖАННАТ НЕЪМАТЛАРИ ТАЪРИФИ ----------------       Парвардигори оламнинг мўмин-мусулмон бандалари учун яратилган жаннатлари Қиёматгача осмонда муаллақ туради. Улар жами тўртта боғдан иборат бўлиб, дарвозалари саккизтадир: 1. Фирдавс (боғ) тилла, кумуш, гавҳардан яратилган. 2. Аъдн (ватан тутмоқ) оқ дурдан яратилган. 3. Наъийм (ҳузур-ҳаловат)  кумушдан яратилган. 4. Хулд (мангулик) маржондан яратилган. 5. Маъво (турар жой) сарғиш-яшил забаржаддан. 6. Дор ус-Салом (омонлик диёри) қизил ёқутдан. 7. Дор ул-Қарор олтиндан яратилган. 8. Дор ул-Жалол забаржаддан яратилган.        Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло Қиёматгача амал қилувчи Қуръони каримининг бир қанча ж
💢Хадислар Китоби💢
added January 29 at 09:28
#Ҳадис_241 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Аллоҳ таоло: «Эй одам боласи, сен Менга дуо қилдинг ва Мендан умид қилдинг. Мен эса сени гуноҳингга аҳамият бермасдан кечириб юбордим. Эй одам боласи, агар гуноҳинг осмон булутича бўлса ҳам, Менга истиғфор айтсанг, гуноҳингни кечираман. Эй одам боласи, агар Менга ер тўлалигича гуноҳ билан келиб, сўнгра Менга бирор нарсани ширк келтирмасанг, ернинг тўлалигича мағфират билан бораман», деб айтди» Имом Термизий ривояти (Анас розияллоҳу анҳудан) #Ҳадис_242 Расулуллоҳ ﷺ дедилар: «Банданинг Раббисига энг яқин бўладиган пайти саждада турганидадир. Унда (саждада) дуони кўпайтиринглар» Муслим ривояти (Абу Ҳурайра (розияллоҳу анҳудан) 🌱 #Ҳадис_243 Расулуллоҳ
💢Хадислар Китоби💢
added January 28 at 19:44
------- " ЕТТИ_ТОЖ " ------- 🌱 1. ЗИКРНИНГ ТОЖИ: «Лаа илаҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу лаа шарийка лаҳу, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамду ва ҳува ъалаа кулли шайин қодийр» (Ягона Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ, Унинг шериги ҳам йўқ, салтанат ва мақтов Уникидир. У барча нарсага қодир Зотдир). 🌱 2. ТАСБЕҲНИНГ ТОЖИ: «Субҳааналлоҳи ва биҳамдиҳ, ъадада холқиҳ, ва ризо нафсиҳ, ва зината ъаршиҳ, ва мидада калимаатиҳ» (Яратганларининг ададича, Ўзи рози бўлгунича, Аршининг вазнича, калималарининг узунлигича Аллоҳга ҳамд айтаман ва Уни поклаб ёд этаман). 🌱 3. ДУОНИНГ ТОЖИ: «Роббанаа, аатинаа фид-дуня ҳасанатан ва фил аахироти ҳасанатан ва қинаа ъазаабан-наар» (Роббимиз, бу дунёда ҳам, охиратда ҳам яхшилик
Иймоний насихатлар !
added January 28 at 18:40
💢Хадислар Китоби💢
added January 28 at 12:36
Ибн Масъуд розияллоҳу анҳудан ривоят қилинади. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам тўрт бурчак шакл чизиб, унинг ўртасидан учини ташқарига чиқариб яна бир чизиқ ўтказдилар. Сўнг ана шу ўртадан ўтган чизиқнинг ёнига калта чизиқлар тортдиларда: «Мана бу ўртадан ўтган чизиқнинг тўртбурчак ичидаги қисми инсондир. Уни ўраб турган тўртбурчак эса инсоннинг ажалидир. Ўртадан ўтган чизиқнинг ташқарига чиққан қисми инсоннинг орзуумидларидир. Мана бу калта чизиқлар ҳар хил ҳодисалар бўлиб, биридан қутулса, иккинчисига йўлиқади. Иккинчисидан қутулса, учинчисига йўлиқади (яъни бирор сабаб бўлиб ажали етади)», дедилар. Имом Бухорий ривоятлари.
💢Хадислар Китоби💢
added January 28 at 12:28
----- АГАР ВАФОТ ЭТСАМ... ----- Агар вафот этсам, Аллоҳ насиб қилса, мусулмонлар лозим бўлган ишларни қилишади: • кийимларимни ечиб олишади; • жасадимни ювишади; • кафанга ўрашади; • тобутга солишади; • масжидда ёки уйимда менга жаноза ўқишади; • қабристонга олиб боришади; • қабрга қўйишади; • баъзи одамлар уйидан, баъзилари ишхонасидан жанозамни ўқиб, дафн қилиш учун келишади; • мени дафн қилиб бўлишгач, бир неча кишилар "Мулк" сурасини тиловат қилишади, қолганлар уни тинглашади. Баъзи ҳиммат қилганлар "Ясин" сурасини ҳам тиловат қиладилар. • дуолар қилингач, ҳамма тарқалишни бошлайди. Аллоҳ насиб этса, уйимда қолдирадиган кишиларим ва нарсаларим: • ота-онам, ака-укалари
Show more