К.Бобулов атындагы адабий-чыгармачылык клуб.

К.Бобулов атындагы адабий-чыгармачылык клуб.

Ким сүйсө ыйлай берсин зарлай, зарлай, Зарлоого айла барбы ашык жардай. Муңкансын, тирүүлүктө куурал тартсын, Эңгиреп элден безген бечарадай. (Шота)
Show more
About group
Бул топко озунордун кызыкттуу ыр,ангеме жана да башка кызыктарды жайгаштырсанар болот.ЭСКЕРТYY!сиз жайгаштырган билдируу кыргыз тилинде болсун.