Дилсуз...
8 Sept 2014
Хуш келибсиз гуруппамизга! Дунёда борсизки азиз қадирдон, Оламни шодликка тўлдириб яшанг, Сиз билан хамсухбат бўлган хар дилни, Чехрасин қувончга тўлдириб яшанг!
Дилсуз...
23 Nov 2017
Сен бунча кечикдинг мен бунча толдим… Шунчалик бўлурми интизорлик ҳам?! Бўғзимда адашди манзилсиз йиғи, Кўксимга туташди сарғайган соям. Айтиб айтолмадим дилимдагини, Қайтиб қайтолмадим ўтмишга тугал. Фақат… кўзларингда келади ўлгим, Фақат… йўлларингга қарайман маҳтал. Сен бунча кечикдинг,мен бунча толдим, Бунчалар жонимни асрар Худойим! Нечун бунча сарсон этяпти мени, Ҳаёти сеники бўлган дунёйим?!
Дилсуз...
23 Nov 2017
Мехир олдим мен сиздан мехрим сунган кунлари. Кадрингизни билдим мен елгиз колган кунлари. Кимдир менга чин дуст булиб дардларимни тенглади. Яна кимдир елгон билан багри дилим тиглади. Бундан асло ранжимасман кунглимга хам олмасман. Омон булинг азизларим мени жондан суйганларим.
Дилсуз...
17 Sept 2017
Дилсуз...
15 Sept 2017
ОЛИСДАГИ ЯКИНЛАРИМ!! ~ Гохида олисдан , сизни излайман ~ Согиниб яшайман сизни дўстларим . ~ Мехр кўзда дегани ёлгондир ~ ёлгон ~ Мехр сўзда экан , мехрибонларим , ~ Гохида сирлашиб , тонглар отирдик ~ Гохида уришиб дўстлар ортирдик . ~ Бир сизга боғландим , азиз дўстларим ~ Меҳрингизга , зорман ширин сўзларим , ~ Бирингиз ~ опамсиз , бирингиз ~ акам , ~ Бирингиз ~ синглим у , бирингиз ~ укам . ~ Бир умр яшангиз , хаётда бекам , ~ Менинг самимий , азиз дўстларим ,,
Дилсуз...
13 Sept 2017
Руҳимга шом чўкиб, барг узилганда, Турналар мунчоқдек саф тизилганда, Бир дардкаш тополмай дил эзилганда Мен сени худодан тилаб олдим, дўст, Гоҳида пинҳона йиғлаб олдим, дўст. Гулзор кўпу лекин гул топилмайди, Дилдор кўпу аммо дил топилмайди, Дўсти йўқ етимга йўл топилмайди, Мен сени худодан тилаб олдим, дўст, Гоҳида пинҳона йиғлаб олдим, дўст. Ёлғизлик йўллари ўтилган азал, Юрак қони билан битилган ғазал, Гоҳо туғишгандан тутинган афзал, Мен сени худодан тилаб олдим, дўст, Гоҳ #музыка
Дилсуз...
13 Sept 2017
Эрта тонгда саломимни ололмаган. Ишга кетсам дуо килиб кололмаган. Бугун бизнинг даврамизда бу'лолмаган. Онажоним дуо килинг Аршда туриб. Сафарларда ку'п юрардим согинтириб. Согинганда келмас эдим огринтириб. Омон бу'лсанг бу'лди дерди дуо килиб. Онажоним дуо килинг Аршда туриб. Узр Онам фарзим адо килолмадим. Су'нги бора дийдорингиз ку'ролмадим. У'гил бу'либ к,абрингизга ку'ёлмадим. Онажоним дуо килинг Аршда туриб. Ич этингиз еб битибсиз билмабмана. Йу'лларимни зор кутибсиз келма #музыка
Дилсуз...
5 Sept 2017
Дилсуз...
5 Sept 2017
Соддагина Онам... хокисор Онам... Мунисгина Онам беозор Онам. Кузида айтмаган дарди бор Онам... Илохим, сенга куз тегмасин дейсиз.. Дерлар битта Онанг, битта тананг дуст, Ёру биродар эмас туккан боланг дуст, Тонгда жойнамозда килган ноланг дуст Болам, илохим сенга куз тегмасин дейсиз... Куз очсам ен верим олов булганда... Ёзганларим бошимга бало булганда. . Энг якин дустларим чин ёв булганда, Болам, илохим сенга куз тегмасин дейсиз.. Ургилайин... Сиздан йуклаб келсангиз, Дардларимни билиб йи
Хеч ким менга Онамдайин куйинмайди, Бир шодлигим учун минг бор суюнмайди, Киш чилласи дастурхонда ёз неьмати Хеч ким менга Онам каби илинмайди... Сандикка сеп мен тугилган кундан тушган, Хеч ким менга Онам каби йигинмайди... Энг мукаддас сузи эди факат "Болам", Хеч ким менга Онамдайин сигинмайди. Мехрибонлар дунёда купдир бирок, Хеч ким менга Онам каби куринмайди, Хикматдирки гирди шариф, афсус кетиб Она хаёт эканида билинмайди. Хеч ким менга Онам каби куйинмайди, Бир гамимдан багри минг
Show more

About group

Дилда бардош булса хам кулиб яшайман. Калбимга тош булса хам кулиб яшайман. Бу дунёнинг гам аламин ичимга ютиб. Кузимда ёш булса хам кулиб яшайман!!!