МЕХРИБОН...Ассалому алайкум. Бир опамни излябман исми Мехрибон самарканд шахарида тугилган, адашмасам Сельскийда яшайди 1991 йил 27 ноябрьда тугилган Бирон бир малумот булса хабар килинг Номер +7 915 626 6320 Инстаграм. @shabostar ВКонтакте. https://vk.com/shabostar
Мен Бегимкулов Анварни излаяман
ЭСИЗ УМРИМ ЭСИЗ ХАЁТИМ ЭСИЗ СЕНГА АТАЛМИШ ЮРАК БАЁТИМ ЮРАК ГУНЧАЛАРИМ ЭТДИНГ ПАЙХОН СЕНИ МУХАББАТИНГ БУЛДИ АРЗОН АММО СЕНДА ЙУК ЭКАН ОР ДИЁНАТ ЖАВОБ БЕРАРСАН ХУДОГА БИР КУН КИЁМАТ СЕН УЧУН ЕЛДИМ ИНТИЛДИМ ФАКАТ СЕН УЧУН СЕНГА ЭСА ФАКАТ ПУЛ КЕРАК АЛДАДИНГ НЕ УЧУН ДАРДУ АЛАМИМ УММОН БУЛДИ СЕНГА ЕТИШИШ БАХТИ АРМОН БУЛДИ АХИР СЕН УЧУН ЙУК ЭКАН ИНСОННИ КАДР КИЙМАТИ БИЛСАНГ АГАР РОСТГУЙЛИК ХАР ИНСОННИ ЗИЙНАТИ ЮРАГИМ КОН РАНГИ БУЛДИ АЛВОН АЛВОН СЕНГА ЮРАК БЕРИБ УЛДИ ЖАХОН КАЙТАР ДУНЁ МАНИ
Ичимга хам сигмаса дардим, Ё бу дунё синаса сабрим, Як,инларим билмаса к,адрим, Манга содик, сирдош бул дустим! Ёлгон эмас, рост булгин менга, То к,иёмат дуст булгин менга, К,айда булмай, мухтожман сенга, Менга хар дам йулдош бул дустим! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Дустларим, к,адрдонларим, сизларни жуда согиндим!!!!
Show more