Марги ман рузе фаро хохад расид Рузе аз ин талху ширин рузхо. Рузи пуче хамчу рузхои дигар , Сояе з-имрузхо дирузхо. Баъдхо номи маро борону барф Нарм мешуяд аз рухсори санг Гури ман гумном мемонад ба рох Фориг аз афсонахои ному нанг. ...
Им Им
21 Oct 2017
Эй мерубонон то ачал омад ба сари ман. Аз пой дарафтодаму хун шуд чигари ман. Охир ба сари хоки ман оед замоне. Ва аз хок бипурсед нишони хабари ман
DIL💖💕 DIL
21 Apr 2017
DIL💖💕 DIL
21 Apr 2017
Зодруз муборак.Падарчонам......Кош хамрох мебудеду 63 солагиатонро хамрох чашн мегирифтед......
Эй падар,шод равонат, ки ғаминам карди, Мисли абри сиях,е тирач,абинам карди. Дилшикаста зи замону зи заминам карди. Будам афлокнишин , хокниширам карди. Мах,раме ку, ки дигар рози диламро донад? Х,амдиле ку, ки дигар сози диламро донад? Ғаврасе ку, ки дигар ози диламро донад? Х,амдаме ку, ки дигар нози диламро донад? Бе ту андар назарам нур дар ин дунё нест, Зани хунич,игарам, нур дар ин дунё нест. Чун ба дунё нигарам, шур дар ин дунё нест, Эй Худо, бе падарам, нур дар ин дунё нест!
DIL DIL
22 Apr 2016
Пеши назарам он к,атрах,ои охирини ашки чашмони падарам х,ар дам намудор мешаванд.Чи сон фаромуш созам он ашкони сузонро?Он рузи видо бах,ри таскини дилам к,атрах,ои ашк ч,авобам гуфтанд..Духтарам,пеши марг оч,изаму нотавонам..Вуч,удам дард дорад.Тамоми х,астиям месузад на аз дард балки ч,удои аз шумоен,Вале чи чора,к,исмат х,амин.Имруз дах,онам баставу пеши шумоен хамушам.Шояд,ки хуб бошад хамушона рафтани ман.Охир чашмонамро кушоям аз шумоен.аз ин дунеи рушан шояд дил канда натавонам.хомушона
DIL DIL
22 Apr 2016
Зодрузатон муборак,падарч,онам!Кош х,амрох,амон мебудед имруз....
DIL DIL
22 Apr 2016
Аз дили санги мазори ту садо ч,уям падар. Сабзаро буидаву бусида гуям ман падар. Ман ба умеде ки бинам як назар руи туро , Ку ба ку мегардаму х,ар лах,за меч,уям падар.
Show more