wesieri da xalisiani adamianebistvis

wesieri da xalisiani adamianebistvis
MARIKO HP
MARIKO HP
added 3 photos to the album Ertoba.ru
15 Nov 2016
MARIKO HP
15 Oct 2016
Me erti ram mainteresebs ra nutu ese vart xelidan es qarvelebi wasuli rom agaravis ainteresebs zrdiloba urtiert gageba da ase shemdeg nutu agaravis adardebs is rom es axalgazrda taoba odnoa tu feizbuqze rom shedi da profilis daxurva uwevs imis gamo rom vigac uzrdelma da uxamsma adamianma rame cudi armisweros es aravis adardebs xalxno rogorc chans es aravis adardebs radgan me eseti axalgazrda imas vcdilob rom am axalgazrda taobam tavisufali dro wynarad mshvidat gaataros dda amashi aravin arcd
MARIKO HP
14 Oct 2016
Salami megobrebo rogor xart shemogviertdit saitze da gaataret tavisufali dro xalisianad. Moiwvjet megobrebic radgan ufro metni viyot
MARIKO HP
13 Oct 2016
Ertoba.ruMogesalmebit chemo megobrebo gvestumret axal qartul socialur qselshi gaertet imxiarulet da sheidzinet axali megobrebi rac mtavaria saitze daculia yvelafeti aseve tqveni informacia da cenzura saitze mxolod daishvebian xalisiani da megobruli xalxi meti aravin radgan es saiti aris imistvis rom imegobrot da tavisufali dro gaatarot mshvidat da xalisianad gvestumret am misamartze. Ertoba.ru ertoba.ru
Show more
About group
Ertoba.ruMogesalmebit chemo megobrebo gvestumret axal qartul socialur qselshi gaertet imxiarulet da sheidzinet axali megobrebi rac mtavaria saitze daculia yvelafeti aseve tqveni informacia da cenzura saitze mxolod daishvebian xalisiani da megobruli xalxi meti aravin radgan es saiti aris imistvis rom imegobrot da tavisufali dro gaatarot mshvidat da xalisianad gvestumret am misamartze. Ertoba.ru ertoba.ru
Administrator: