Армон булган Мухаббатим

Армон булган Мухаббатим

Канчалик килсам вафо Шунчалик бирдинг жазо Енди килмай ман вафо бутун умир орзи килган севгим алвидо
Курбонжон Бойхонов
11 May 2016
04:09
(+992933777413)
112 views
Курбонжон Бойхонов
11 May 2016
03:53
Курбонжон Бойхонов
11 May 2016
04:07
Telbaman
36 views
Курбонжон Бойхонов
11 May 2016
04:01
Курбонжон Бойхонов
10 May 2016
05:15
Show more
About group
Севиб севилмадим севгилим