Аз кух баромад офтоби сахари, Ай модари чон дар назарам чилвагари. Дар даст асо нишастаи пойгахи дар, Бо дидаи чор дар интизори писари !!!
Аё Модар дуоям дех бароям. Ки солим то ба даргохат дароям, Манам фарзанди рах дури ту Модар. Дуоям дех ки, мухточи дуоям, маро зоди калонам карди Модар, Ба дурихо равонам карди Модар. Равонам карди ки то ман бихонам, Шавам фарзанди дониш чуи ту Модар.
Модар модар кадри ту дуне бошад, Сад мехру вафо дар дили мо чо бошад. Хар кас ки ба кадри модар нарасад, Савганд ба Худо хори ду дуне бошад.
Садбарги сафед буи муаттар дорад. Хуш давлати он касе, ки Модар дорад. Хушбахт бувад, ҳар он ки дорад Падар. Хуш умри касе, ки ҳарду дар бар дорад
Show more