MUDIN SHAXARCHASI

MUDIN SHAXARCHASI

About group
QISHLOG"IMIZ YOSHLARI VA BARCHA MUDIN QISHLOG"I XAQIDA BILADIGAN VA QIZIQADIGANLARNI TAKLIF QILAMIZ XAR BIR ISHTIROKCHI BITTADAN QISHLOQDOSHLARNI TAKLIF QILSIN QANCHA EKANMIZ DUSTLAR