KAROT

KAROT
Դու հենց նա ես, ում հետ ու չեմ վախեցել թռչել ընկնել, որովհետեւ վստահ էի `ամուր բռնելու ու ես ձեռքս օգնելու վեր կենալ: Նա, գիտակցաբար այդքանում Ոչինչ՜ն արտոնություն եմ տվել, ով «կոտրել» է ինձ, «ինքնասածի» աղջկան դարձրել «լսող ու ենթարկվող», սովորեցրել, որ կյանքում ինձ ամենամոտ ու վստահելի մարդը հենց, որ ինձ բարձրացնողն ու արժեզրկողն էլ ես եմ, որ չպետք է վստահել ոչ ոքի, նույնիսկ քեզ ... հատկապես քեզ ... եթե անգամ գիտես ` անցողիկ է, սիրելիս, անգամ քո ամենաամուր գրկախառնությունը ։ Պետք է որ Դու լինե
Հարուստն է կյանքում տերը աշխարհի,  Քանզի խելքի տեղ փողերն են խոսում, Իսկ աղքատ մարդն ինչ ասես կանի, Իր բախտն այդպես է, աղքատ է մնում…. Հարուստի սևը սպիտակ է միշտ էլ,  Ախ, ոնց կարող ես դու հակառակվել, Մեղք էլ չունենաս, միշտ մեղավոր ես, Քանզի աղքատ ես,ու այդ ես եղել…. Կուզես բարություն արա աշխարհին, Եթե աղքատ ես, քեզ տեսնող չկա, Իսկ երբ հարուստը բարև է տալիս, Կարծում են թե Աստված է, որ կա…. Եթե հարուստ ես, ուրեմն մարդ ես,  Աղքատին ով է բանի տեղ դնում, Հարուստի համար փակ դռներ չկան,
Ես միշտ վախեցա ցավեցնել մյուսներին....մյուսները երբեք չվախեցան ցավեցնել ինձ...
Տարիներ հետո դու ինձ կհիշես,կփնտրես դու ինձ տարիներ հետո... Կհիշես,որ ես ջերմացնում էի քեզ իմ մաքուր սիրով ու կյանքդ լցնում անհուն բերկրանքով: Դու կտառապես տարիներ հետո քո հանդեպ տածած իմ անկեղծ սերը մարելու համար... Կհիշե°ս,արդյոք,գոնե կհիշե°ս կարճատև մի պահ,որ սերն էի ես,քո սերն իսկական,որ ուրիշ ոչ ոք չի սիրելու քեզ երբեք ինձ նման`միշտ քեզնով շնչող,միշտ քեզ նվիրված,միշտ հավատարիմ... Տարիներ հետո...տարիներ հետո... Տարիներ հետո ինձ կորոնես,բայց ուշ կլինի,էլ չես գտնի ինձ տարիներ հետո... Տարիներ հ
Show more