☀ﮩ- Dildagi bitiklar -ﮩ☀

☀ﮩ- Dildagi bitiklar -ﮩ☀
Baxram Tolipov
20 Sept 2014
Ko’p qizni sevadigan yigitlar qizlarni yahshi biladi, bir qizni sevadigan yigitlar — sevgini bilishadi.
Baxram Tolipov
10 Aug 2014
Агар мухаббат дилингизга огрик бераетган булса. Демак сиз нотугри севяпсиз ...
Baxram Tolipov
22 Nov 2013
К,улимизни очиб дуо к,илайлик. Ҳар кун ғаниматдир, ҳар лаҳза нодир, Омонат дунёнинг қадрин билайлик. Азизлар, қиёмат бўлмасдан содир, Қўлимизни очиб дуо қилайлик. Ҳалол ризқимизга айлаб қаноат, Нафсимизга доим инсоф тилайлик. Борлигимиз учун соғу-саломат, Қўлимизни очиб дуо қилайлик. Меҳр улашайлик, қалбларни тилмай, Етим-есирларнинг бошин силайлик. Миннат, туҳмат қилмай, маломат қилмай, Қўлимизни очиб дуо қилайлик. Ақл йўлимизни ёритсин мудом, Уруш, ғавғолардан б
Baxram Tolipov
21 Nov 2013
НИМА ГУНОХ БУ КИ3ДА. Улгайиб акл кирмас, Ор-номус борми сизда, Каранг жажжи гўдакка, Нима гунох бу кизда. Жойнамозда туриб тик, Кўзлари кўйи эгик, Оллохдан килар хадик, Нима гунох бу кизда. Беш вакт дуода кўли, Доим чарагон йўли, Мисли жаннатнинг гули, Нима гунох бу кизда. Ибодатга бел боглар, Покиза кунглин чоглар, Бизчи бир калби доглар, Нима гунох бу кизда. Роббим узинг бер инсоф, Айб ишлар килдик хилоф, Гўдакларинг дурдек соф, Нима гунох бу кизда.
Baxram Tolipov
21 Nov 2013
Bazida umidvor bo'lib ertadan, Saroblarni quchib yashaymiz. Armon yo'q deb aldab yurakni, Panalarda yig'lab yashaymiz...
Baxram Tolipov
8 Nov 2013
Аgar erkak аyol uchun xamma narsaga tayyor bo'lsa, demak u o'sha ayolni sevadi, agar ayol biror erkak uchun xamma narsaga tayyor bo'lsa, demak ayol uning "ONASI "...!
4 Nov 2013
00:59
2288978680
34 views
03:31
1782712883
16 views
Baxram Tolipov
14 Oct 2013
...☆Allohning rαhmαti bir sizgα bo'lsin.Uyingiz Islomning nurigα to'lsin. Shukrkim yetkαzdi ulug' kunlαrga. Qurbon Hαyit αyyomingiz muborαk bo'lsin...☆
Show more
About group
Hayotda yo’l ko’rsatuvchi odamlar ko’p bo’ladi. Hattoki eng ishonchli inson ham noto’g’ri maslahat berishi mumkin.To’g’ri yo’l ko’rsatishni Allohdan so’ramoq lozim, bandasidan emas…
Administrator: