Солом барча лакайлар

Солом  барча  лакайлар
Онажоним тушларимда боламдеа кайгуриб Бола жоним сог оман йур деа менучун дуо кидиб Кузларингиз еош булиб уй турида утириб
С У Е А Н Ч И Г И М Онам. Йикилсак гар суеанчик булар барчамизга онамиз Суеанчикман деа юрган одамларга ишонманг Суеанчигим бор деа онангизни унутманг Эй дустларим бу дунеода онангизни йиглатманг
О Н А Ж О Н Онажоним дунеоде тенгиеук бойлигим менинг Корангида нур булиб йулим еоритган менинг Болажоним сог омон юур деа огохкилган онам у менинг Кузида еош ила мени кутган онам у менинг
Отам булса давлатим. Онам булса жанатим. Бир умирга содик булай. Жойига куйиб хурматин
Show more