Uxeshi jimaoba visac uyvars

Vos gauyaro
vis vanaxo foto amdgaris
24 Apr
gavicnob ufrosi asakis aqts. uxeshi da jgufuri sex moyvaruls
Var8 bisequai bichi gavicnob
Vedzeb gogos wyvilshi samushaod,
gavicnob qalbatons samegobrot batumels var dauojxebeli bichi imereli xangzlivi urtierobisvis sasurvelia ikos qvrivi mivaqcev kuradgebas rac shemezleba da daudgebi gvrdit 579 13 43 78
aqti shemexmianos adgiliani.
Show more
About group
Mxecurad da uxeshad
Administrator: