added September 3 2018 at 17:14
Бак деген болот тоголок бак берсе адам онолот
added March 29 2015 at 05:35
Жалгызга кун батпайта да, тан атпайт,экоо эрикпейт.
added March 29 2015 at 05:33
Ууруга жолдош болбо,ушакчы менен айыл конбо.
added March 29 2015 at 05:32
Создун да,аштын да, ээси бар.
added March 29 2015 at 05:31
Жоо болсон да уйуно жеткин келет.
added March 28 2015 at 08:13
...
added March 28 2015 at 08:12
Ырыс алды ынтымак.
added March 27 2015 at 16:51
Ушак соз узатпай байлайт,адамды ак жеринен жайлайт.
added March 27 2015 at 16:47
аккан тердин арты-адал эмгек,адыл эмгектин арты-атак данк...
added March 27 2015 at 16:45
Колундан келбеген ишке дегдебе.
Show more
...
Log in or sign up to add a comment