მაღალ ტახტრევანზე იჯდა მამა ღმერთი, თეთრი ღრუბლები ეწყო ბალიშებად მყინვარი შანდლალ ედგა,შიგ მზე სანთლად ენთო წყალობა უფლისა თურმე ყველას მისწვდა, მიწის ყველა მკვიდრი თავისთან შეჰყარა, გაშლილ ხელის გულზე ედო დედამიწა, რომ კაცთა მოდგმისთვის გაეყო ქვეყანა. მის წინ რიგში იდგნენ ზანგი თუ არაბნი ფრანგი თუ... ვინ მოსთვლის ღვთის ნებას მინდობილთ, ზოგს ველი არგუნა,ზოგს მთების ქარაფი, ზოგს ცხელი უდაბნო,ზოგს ვრცელი მინდორი, ზოგს მთა მოუწია,ზოგს მთის კალთები. უფლის განაჩენი არ იყო სადაო. მხოლოდ ამ გრძელ
Irma Saatashvili
20 Aug 2013
Gushindel fericvalebas gilocav saqartvelo.shenc sasiketod da qartvelta gasaxarad gecvalos feri(f)(f)
Irma Saatashvili
3 Jan 2013
Gmerto sruliad saqartvelos dauyene mshvidobis da siketis shoba axaliwlebi.daifare chemi saqartvelo.
Show more