Salam
VUQAR TALIŞLİ
22 May 2014
-Hallana, hallana, hallana, hallana gəziriiikk -İmza: Adlıq, Yiyəlik, Yönlük, Təsirlik, Yerlik, Çıxışlıq
Show more