"Економічна кібернетика" ТНЕУ

"Економічна кібернетика" ТНЕУ

Courses, Ternopol′, Ukraine
"Економічна кібернетика" ТНЕУ Ми створемо для Вас найсприятливіші умови для навчання!!! http://vk.com/club71123244
Переваги навчання «Економічної кібернетики» o Базова економічна освіта, достатня для роботи економістом в різних галузях; o Поглиблене вивчення комп'ютерних інформа-ційних технологій, достатнє для роботи на ін-женерних посадах в галузі автоматизації еко-номічної діяльності; o Можливість професійного освоєння суміжних комп'ютерних областей; o Подвійні можливості працевлаштування – фахівцем з комп'ютерних технологій або еко-номістом; o Освіта, достатня для початку кар'єри у галузях розроблення, су
Випускники «Економічної кібернетики» працюють на таких посадах: Інженер-програміст, системний адміністратор, адміністратор баз даних, розробник інформаційних систем, економіст, бухгалтер, працівник банку, страхової компанії, працівник державних фінансо-вих установ (пенсійний фонд, казначейство, соціа-льне забезпечення), викладач економіки, викладач інформатики (комп'ютерних наук), економіст-аналітик. Багато випускників спеціальності «економічна кібернетика» ТНЕУ захистили кандидатські дисер-тац
Основні фахові предмети: алгоритми і структури даних, дослідження опе-рацій, інтелектуальний аналіз даних. інформаційно-аналітичне забезпечення економіки, інформаційні системи в економіці, математичні основи кіберне-тики, кібернетика, математичне моделювання еко-номіки, математичні методи і моделі ринкової еко-номіки, візуальне програмування, математичні мо-делі в менеджменті і маркетингу, моделювання економічної динаміки, пакети прикладних програм, системи підтримки прийняття рішень, сучасний і
Дорогі наші випускники 11 класів, коледжів та 4 курсів різних напрямів підготовки, нині, інтернет-сайти вакансій роботодавців ряснять запитами на специфічних фахівців бізнес–аналітиків (аналітиків бізнес–процесів, процесних менеджерів, менеджерів інформаційних технологій). Серед основних вимог до претендентів на заміщення такої посади – наявність технічної, математичної чи економічної вищої освіти. Як найкраще для таких посад пристосовані економісти-кібернетики, що мають ґрунтовні знання як в га
Для всіх хто завершує бакалавратуру, запрошуємо у магістратуру на спеціальність ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА!!! У нас найдобріші і найкращі викладачі, що дасть з легкістю отримати професійні навики в економіці та роботі з ПК!!
Show more
About page
Фахове спрямування орієнтація – “Інформаційні технології в економіці” Економічна кібернетика – це спеціальність, в якій вивчають економіку та управління в еконо-міці з допомогою математичного моделювання і на основі комп'ютерних інформаційних тех-нологій. Економічна кібернетика поєднує вивчення економіки й комп'ютерних наук. Одну частину навчальних предметів цієї спеціальності станов-лять економічні дисципліни (економічна теорія, бухгалтерський облік, економіка підприємств, макроекономіка, фінанси, кредитування, та ін
Phone number:
0971046422 0938565492
Address:
Майдан Перемоги, 3