Дорогие амшенские армяне, мы хотим восстановить героические станицы амшенских фидаинов (за период 1915-23 годов), которые действовали в районах Орду, Самсун и Трапизоне.  В ниже приведём имена и фамилии командиров группы, действующие в района "Емур" (Округ Трапизон). 1. Село Дзингил: Аршак Терзян. 2. Село Сарайлар: Ервант Экшян, Вартан Варелджян, Вецмад Бедрос. 3. Ованес (Кюрд) Дердерян, Айк Кося. 4. Село Кюшана: Вартанес Малхасян, Богос Экшян. 5. Село Калафка: Ованнес Гукасян. 6. Село Абион: Кр
ПРАЗДНИК "АМШЕН" КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 02 НОЯБРЯ 2017 Г. 12 00 С. ШАУМЯНОВКА ГУЛРЫПШСКИЙ РАЙОН.
Narina シ
24 Oct 2016
Худшая ошибка, которую можно совершить в жизни - всё время бояться совершить ошибку.
Narina シ
Narina シ
added 2 photos to the album Лилит Оганесян ❤
22 Oct 2016
Narina シ
Narina シ
added 3 photos to the album 10.07.2016💓
15 Jul 2016
Համայն Աշխարհի Հայության մի առաջարկ ունեմ, աշխարհում քանի միլիոն ենք, մոտավորապես 12-միլիոն: Եթե այդ հաշվարկից մի հարյուր հազար մարդ, ամեն ամիս 100-ռուբլի ուղարկի, ապրիլյան պատերազմի զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին, ինչքան հայրենանվեր գործ կատարած կլինենք: 100-ռուբլին, մի տուփ ծխախոտի գին է: Եկեք մի օր չխմենք, առողջ մնանք... Թոշակ ստանալու ժամանան, ինչքան մանր դրամներ ենք թողնում... Մի օր, մի գարեջուր չխմենք... Մի սուրճ, պակաս խմենք... Մի կանգառ ոտով գնանք, առողջ կմնանք... Այսպես կարելի է
Show more
About group
❤❤❤Танцевальный ансамбль ❤❤❤
Administrator: