ЖИЗНЬ
9 Dec 2014
.. Մենք ինքներս ենք մեղավոր մեր ցավի համար, չափից շատ ենք սիրում , վստահում, հավատում ու նվիրվում ... Իսկ մարդիկ սկսում են օգտվել դրանից...
P S
25 May 2016
Я тебя никогда не забуду!!!
P S
29 Apr 2016
Один человек совершил преступление. Его поймали и привели на суд к королю. За его деяние полагалась смертная казнь, но король предложил ему самому выбрать свою судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую, чёрную, страшную стальную дверь. Преступник подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули петлю, он вдруг сказал: — Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король рассмеялся: — Да вот, понимаешь ли, забавная штука получается. Я всем предлагаю этот выбор — и все выбирают ви
P S
23 Jan 2016
Иногда устаёшь объяснять человеку, насколько он тебе дорог. Единственный выход - замолчать и уйти...
P S
23 Jan 2016
Իմ ցավը մի' լա դու-քոնը թողած,Ես չեմ,այդ դու ես ստի մեջ կորած.Դու ես ստիպված քարի պես լռել,Ժպտալ,երբ ներսդ խավարն է տիրել,.Իսկ ես ապրում եմ ամենքին ի տես,Իմ վերքը բաց է բացված ափի պես
P S
8 Jan 2016
Պատահական ծանոթություն...սկզբում կասկած ու լռություն ,ապա կարոտ ՝ հետո սպասում,իրականում դեռ չտեսած ,իսկ երազում շատ որոնած ու չգտած:Իմ հուշերում երազներում հաճախ-հաճախ ձայնդ եմ լսում,ինձ հարազատ ու անծանոթ...իմ երազում,իմ մտքերում անվերջ կրկնում եմ չասված խոսքեր....իմ հուշերում նույն խոսքերն ես դու շշնջում....Ավաղ՜կարծում էի իրականում դու հեռու ես,իրականում դու երազ ես....երազում էի, որ քեզ տեսնեմ իրականում...Այո երազ ,երազ դարձար դու իմ կյանքում ,չլսված ու չտեսնված տխուր երազ...բայց լսեցի ես ք
.
Show more

About group

Нашо общество
Administrator: